دانلود زیرنویس فارسی فیلم و سریال - ساب گیت

سال انتشار: 1994
امتیاز: 7.7 از 31,974 رأی
زبان فیلم: Italian Spanish
مدت زمان: 108 دقیقه|114 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Italy France Belgium
نام فیلم: Il postino
بروزشده در 2 روز پیش یک شنبه منتشر شده در 11 ماه پیش چهار شنبه 86 بازدید
سال انتشار: 2014
امتیاز: 6.8 از 3,122 رأی
زبان فیلم: Korean
مدت زمان: 137 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: South Korea
نام فیلم: Kundo: Min-ran-eui si-dae
بروزشده در 2 روز پیش یک شنبه منتشر شده در 11 ماه پیش چهار شنبه 67 بازدید
سال انتشار: 2014
امتیاز: 4.5 از 7,094 رأی
زبان فیلم: Hindi
مدت زمان: 140 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: India
نام فیلم: It's Entertainment
بروزشده در 2 روز پیش یک شنبه منتشر شده در 11 ماه پیش چهار شنبه 53 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 6.9 از 5,593 رأی
زبان فیلم: Finnish English Swedish Russian
مدت زمان: 92 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Finland Sweden Ireland
نام فیلم: Napapiirin sankarit
بروزشده در 2 روز پیش یک شنبه منتشر شده در 11 ماه پیش چهار شنبه 81 بازدید
سال انتشار: 1979
امتیاز: 6.9 از 183,799 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 88 دقیقه|93 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Australia
نام فیلم: Mad Max
بروزشده در 2 روز پیش یک شنبه منتشر شده در 11 ماه پیش چهار شنبه 99 بازدید
سال انتشار: 2008
امتیاز: 7.3 از 25,631 رأی
زبان فیلم: Norwegian German English Russian Finnish
مدت زمان: 118 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Norway Denmark Germany
نام فیلم: Max Manus
بروزشده در 2 روز پیش یک شنبه منتشر شده در 11 ماه پیش چهار شنبه 69 بازدید
سال انتشار: 2008
امتیاز: 6.4 از 12,088 رأی
زبان فیلم: English Spanish
مدت زمان: 99 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Henry Poole Is Here
بروزشده در 2 روز پیش یک شنبه منتشر شده در 11 ماه پیش چهار شنبه 63 بازدید
سال انتشار: 2014
امتیاز: 7.1 از 32,889 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 91 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: The One I Love
بروزشده در 2 روز پیش یک شنبه منتشر شده در 11 ماه پیش چهار شنبه 72 بازدید
سال انتشار: 2014
امتیاز: 6.4 از 131,829 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 103 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA France
نام فیلم: The Purge: Anarchy
بروزشده در 2 روز پیش یک شنبه منتشر شده در 11 ماه پیش چهار شنبه 51 بازدید
سال انتشار: 2013
امتیاز: 5.9 از 7,551 رأی
زبان فیلم: English French
مدت زمان: 89 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Wer
بروزشده در 2 روز پیش یک شنبه منتشر شده در 11 ماه پیش چهار شنبه 68 بازدید