دانلود زیرنویس فارسی فیلم و سریال - ساب گیت

سال انتشار: 2005
امتیاز: 7.5 از 17,114 رأی
زبان فیلم: French
مدت زمان: 95 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Belgium France
نام فیلم: L'enfant
بروزشده در 1 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 171 بازدید
سال انتشار: 2014
امتیاز: 5.6 از 17,095 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 84 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: No Good Deed
بروزشده در 1 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 81 بازدید
سال انتشار: 2014
امتیاز: 8.1 از 809,389 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 149 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Gone Girl
بروزشده در 1 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 103 بازدید
سال انتشار: 2004
امتیاز: 7.3 از 227,277 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 101 دقیقه|110 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA Canada Japan France
نام فیلم: Dawn of the Dead
بروزشده در 1 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 232 بازدید
سال انتشار: 2014
امتیاز: 7.2 از 5,624 رأی
زبان فیلم: English Mandarin
مدت زمان: 83 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: UK
نام فیلم: Lilting
بروزشده در 1 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 76 بازدید
سال انتشار: 2014
امتیاز: 7.7 از 329,597 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 126 دقیقه|133 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: The Fault in Our Stars
بروزشده در 1 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 188 بازدید
سال انتشار: 2003
امتیاز: 5.4 از 12,411 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 100 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Australia
نام فیلم: Undead
بروزشده در 1 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 60 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 6.5 از 70,199 رأی
زبان فیلم: English Ukrainian
مدت زمان:
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Morning Glory
بروزشده در 1 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 167 بازدید
سال انتشار: 1998
امتیاز: 6.5 از 76,151 رأی
زبان فیلم: English Arabic
مدت زمان: 107 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: A Perfect Murder
بروزشده در 1 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 453 بازدید
سال انتشار: 2020
امتیاز: 7.7 از 2,046 رأی
زبان فیلم: Serbian
مدت زمان: 120 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Serbia France Germany Slovenia Croatia Bosnia and Herzegovina
نام فیلم: Father
بروزشده در 1 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 1 سال پیش یک شنبه 210 بازدید