دانلود زیرنویس فارسی فیلم و سریال - ساب گیت

سال انتشار: 1988
امتیاز: 7.8 از 5,176 رأی
زبان فیلم: Hungarian
مدت زمان: 120 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Hungary
نام فیلم: Kárhozat
بروزشده در 22 ساعت پیش سه شنبه منتشر شده در 1 روز پیش دو شنبه 5 بازدید
سال انتشار: 2021
امتیاز: 6.3 از 1,257 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 103 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Russia USA
نام فیلم: Secret Magic Control Agency
بروزشده در 22 ساعت پیش سه شنبه منتشر شده در 1 روز پیش دو شنبه 26 بازدید
سال انتشار: 1971
امتیاز: 7.7 از 9,082 رأی
زبان فیلم: French Italian
مدت زمان: 118 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: France Italy West Germany
نام فیلم: Le souffle au coeur
بروزشده در 22 ساعت پیش سه شنبه منتشر شده در 1 روز پیش دو شنبه 22 بازدید
سال انتشار: 2021
امتیاز: 4.4 از 11,219 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 106 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Thunder Force
بروزشده در 22 ساعت پیش سه شنبه منتشر شده در 1 روز پیش دو شنبه 28 بازدید
سال انتشار: 2021
امتیاز: 6.4 از 1,191 رأی
زبان فیلم: Chinese
مدت زمان: 113 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: China
نام فیلم: The Yinyang Master
بروزشده در 22 ساعت پیش سه شنبه منتشر شده در 1 روز پیش دو شنبه 29 بازدید
سال انتشار: 2019
امتیاز: 8 از 9,621 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 60 دقیقه
نوع: سریال
محصول: USA
نام فیلم: Pennyworth
بروزشده در 1 روز پیش دو شنبه منتشر شده در 11 ماه پیش چهار شنبه 125 بازدید
سال انتشار: 2020
امتیاز: 7.3 از 1,939 رأی
زبان فیلم: German French Persian English Italian
مدت زمان: 127 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Russia Germany Belarus
نام فیلم: Persian Lessons
بروزشده در 1 روز پیش دو شنبه منتشر شده در 1 ماه پیش سه شنبه 133 بازدید
سال انتشار: 1968
امتیاز: 6.5 از 703 رأی
زبان فیلم: French
مدت زمان: 103 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: France Italy
نام فیلم: La chamade
منتشر شده در 1 روز پیش دو شنبه 13 بازدید
سال انتشار: 2021
امتیاز: 5.2 از 307 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 94 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Held
منتشر شده در 1 روز پیش دو شنبه 21 بازدید
سال انتشار: 1983
امتیاز: 6.5 از 1,064 رأی
زبان فیلم: Japanese
مدت زمان:
نوع: فیلم
محصول: Japan
نام فیلم: Satomi hakken-den
منتشر شده در 1 روز پیش دو شنبه 20 بازدید