دانلود زیرنویس فارسی فیلم های سال 2018 - ساب گیت

سال انتشار: 2018
امتیاز: 6.4 از 1,304 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 108 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Class Rank
بروزشده در 4 روز پیش جمعه منتشر شده در 1 سال پیش دو شنبه 74 بازدید
سال انتشار: 2018
امتیاز: 3.4 از 412 رأی
زبان فیلم:
مدت زمان: 98 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: The Incantation
بروزشده در 1 هفته پیش چهار شنبه منتشر شده در 1 سال پیش دو شنبه 59 بازدید
سال انتشار: 2018
امتیاز: 5.5 از 1,769 رأی
زبان فیلم: Spanish Polish
مدت زمان: 129 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Spain
نام فیلم: Yucatán
بروزشده در 2 هفته پیش دو شنبه منتشر شده در 1 سال پیش دو شنبه 50 بازدید
سال انتشار: 2018
امتیاز: 7.1 از 4,086 رأی
زبان فیلم: German
مدت زمان: 91 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Germany
نام فیلم: Der Vorname
بروزشده در 3 هفته پیش دو شنبه منتشر شده در 1 سال پیش دو شنبه 138 بازدید
سال انتشار: 2018
امتیاز: 7.2 از 117 رأی
زبان فیلم: English Danish Korean
مدت زمان: 85 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Denmark
نام فیلم: The Return
بروزشده در 3 هفته پیش شنبه منتشر شده در 1 سال پیش دو شنبه 31 بازدید
سال انتشار: 2018
امتیاز: 6.7 از 795 رأی
زبان فیلم: English Romanian
مدت زمان: 88 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Romania Canada Germany Sweden
نام فیلم: Lemonade
بروزشده در 3 هفته پیش جمعه منتشر شده در 1 سال پیش دو شنبه 43 بازدید
سال انتشار: 2018
امتیاز: 7.1 از 1,220 رأی
زبان فیلم: Malayalam
مدت زمان: 157 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: India
نام فیلم: Queen
بروزشده در 3 هفته پیش جمعه منتشر شده در 1 سال پیش دو شنبه 59 بازدید
سال انتشار: 2018
امتیاز: 7.1 از 10 رأی
زبان فیلم: Swedish Polish Romany Italian Kurdish Persian French English Saami Russian Greek Norwegian
مدت زمان:
نوع: فیلم
محصول: Italy Sweden
نام فیلم: Bimbo Bambino
بروزشده در 3 هفته پیش جمعه منتشر شده در 1 سال پیش دو شنبه 50 بازدید
سال انتشار: 2018
امتیاز: 5.5 از 100 رأی
زبان فیلم: Turkish
مدت زمان:
نوع: فیلم
محصول: Turkey
نام فیلم: Sandik
بروزشده در 3 هفته پیش جمعه منتشر شده در 1 سال پیش دو شنبه 44 بازدید
سال انتشار: 2018
امتیاز: 5.8 از 38 رأی
زبان فیلم: Malayalam
مدت زمان: 122 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: India
نام فیلم: Sukhamano Daveede
بروزشده در 3 هفته پیش جمعه منتشر شده در 1 سال پیش دو شنبه 58 بازدید