دانلود زیرنویس فارسی فیلم های سال 2013 - ساب گیت

فروشگاه بانه سکین خرید لوازم آرایشی و بهداشتی
سال انتشار: 2013
امتیاز: 6 از 72 رأی
زبان فیلم: Japanese
مدت زمان:
نوع: فیلم
محصول: Japan
نام فیلم: Tsuya no yoru
منتشر شده در 3 روز پیش سه شنبه 10 بازدید
سال انتشار: 2013
امتیاز: 7.1 از 36,032 رأی
زبان فیلم: English Japanese
مدت زمان: 116 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Switzerland UK Australia
نام فیلم: The Railway Man
بروزشده در 3 روز پیش سه شنبه منتشر شده در 10 ماه پیش چهار شنبه 51 بازدید
سال انتشار: 2013
امتیاز: 6.1 از 7,314 رأی
زبان فیلم: French German Occitan
مدت زمان: 122 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: France Germany
نام فیلم: Michael Kohlhaas
بروزشده در 5 روز پیش یک شنبه منتشر شده در 10 ماه پیش چهار شنبه 51 بازدید
سال انتشار: 2013
امتیاز: 6.4 از 8,395 رأی
زبان فیلم: French English
مدت زمان: 92 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: France
نام فیلم: 20 ans d'écart
بروزشده در 1 هفته پیش جمعه منتشر شده در 10 ماه پیش چهار شنبه 75 بازدید
سال انتشار: 2013
امتیاز: 4.8 از 4,147 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 75 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: A Teacher
بروزشده در 1 هفته پیش جمعه منتشر شده در 10 ماه پیش چهار شنبه 61 بازدید
سال انتشار: 2013
امتیاز: 5.5 از 961 رأی
زبان فیلم: Spanish
مدت زمان: 73 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Chile
نام فیلم: Tráiganme la Cabeza de la Mujer Metralleta
بروزشده در 1 هفته پیش پنچ شنبه منتشر شده در 10 ماه پیش چهار شنبه 60 بازدید
سال انتشار: 2013
امتیاز: 4.3 از 96,536 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 94 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Movie 43
بروزشده در 1 هفته پیش سه شنبه منتشر شده در 10 ماه پیش چهار شنبه 66 بازدید
سال انتشار: 2013
امتیاز: 6.2 از 2,333 رأی
زبان فیلم: French
مدت زمان: 94 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: France Austria
نام فیلم: Grand Central
بروزشده در 1 هفته پیش دو شنبه منتشر شده در 10 ماه پیش چهار شنبه 58 بازدید
سال انتشار: 2013
امتیاز: 6.4 از 13,373 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 98 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: The Baytown Outlaws
بروزشده در 2 هفته پیش چهار شنبه منتشر شده در 10 ماه پیش چهار شنبه 22 بازدید
سال انتشار: 2013
امتیاز: 6.2 از 5,651 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 95 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Hello I Must Be Going
بروزشده در 2 هفته پیش چهار شنبه منتشر شده در 10 ماه پیش چهار شنبه 87 بازدید