دانلود زیرنویس فارسی فیلم های سال 2005 - ساب گیت

سال انتشار: 2005
امتیاز: 7.5 از 17,114 رأی
زبان فیلم: French
مدت زمان: 95 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Belgium France
نام فیلم: L'enfant
بروزشده در 1 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 176 بازدید
سال انتشار: 2005
امتیاز: 6.7 از 12,867 رأی
زبان فیلم: English Spanish
مدت زمان: 97 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: UK Spain
نام فیلم: The Business
بروزشده در 1 سال پیش یک شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 154 بازدید
سال انتشار: 2005
امتیاز: 6.8 از 182,018 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 109 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: UK USA
نام فیلم: The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
بروزشده در 1 سال پیش شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 138 بازدید
سال انتشار: 2005
امتیاز: 6.6 از 69,426 رأی
زبان فیلم: English French
مدت زمان: 108 دقیقه|113 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA UK
نام فیلم: Derailed
بروزشده در 1 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 159 بازدید
سال انتشار: 2005
امتیاز: 5.8 از 34,490 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 94 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: The Ringer
بروزشده در 1 سال پیش یک شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 96 بازدید
سال انتشار: 2005
امتیاز: 6.6 از 407,310 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 115 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: UK USA
نام فیلم: Charlie and the Chocolate Factory
بروزشده در 1 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 170 بازدید
سال انتشار: 2005
امتیاز: 7.2 از 54,145 رأی
زبان فیلم: Japanese
مدت زمان: 101 دقیقه|126 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Japan
نام فیلم: Fainaru fantajî sebun adobento chirudoren
بروزشده در 1 سال پیش یک شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 130 بازدید
سال انتشار: 2005
امتیاز: 6.1 از 15,220 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 101 دقیقه|93 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Spain UK
نام فیلم: Frágiles
بروزشده در 1 سال پیش یک شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 117 بازدید
سال انتشار: 2005
امتیاز: 6.2 از 41,253 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 104 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA Germany
نام فیلم: Fever Pitch
بروزشده در 1 سال پیش جمعه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 104 بازدید
سال انتشار: 2005
امتیاز: 7.8 از 276,868 رأی
زبان فیلم: English Mandarin
مدت زمان: 119 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Serenity
بروزشده در 1 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 117 بازدید