دانلود زیرنویس فارسی فیلم های سال 1941 - ساب گیت

سال انتشار: 1941
امتیاز: 5.9 از 138 رأی
زبان فیلم: Japanese
مدت زمان: 129 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Japan
نام فیلم: Uma
منتشر شده در 21 نُوِمبِر 2020 7 بازدید
سال انتشار: 1941
امتیاز: 7.8 از 18,795 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 94 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: The Lady Eve
منتشر شده در 27 اکتوبِر 2020 19 بازدید
سال انتشار: 1941
امتیاز: 7.4 از 1,052 رأی
زبان فیلم: Japanese
مدت زمان: 105 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Japan
نام فیلم: Toda-ke no kyôdai
منتشر شده در 28 آگوست 2020 40 بازدید
سال انتشار: 1941
امتیاز: 7.3 از 3,069 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 99 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: The Strawberry Blonde
منتشر شده در 23 جون 2020 36 بازدید
سال انتشار: 1941
امتیاز: 8.3 از 380,288 رأی
زبان فیلم: English Italian
مدت زمان: 119 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Citizen Kane
بروزشده در 05 مِی 2020 منتشر شده در 15 اِیپریل 2020 45 بازدید
سال انتشار: 1941
امتیاز: 6.9 از 472 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 8 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: The Art of Self Defense
بروزشده در 28 اِیپریل 2020 منتشر شده در 15 اِیپریل 2020 72 بازدید
سال انتشار: 1941
امتیاز: 7.3 از 5,538 رأی
زبان فیلم: English French German
مدت زمان: 123 دقیقه | 122 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: UK
نام فیلم: 49th Parallel
بروزشده در 28 اِیپریل 2020 منتشر شده در 15 اِیپریل 2020 50 بازدید
سال انتشار: 1941
امتیاز: 8.4 از 191,827 رأی
زبان فیلم: English Esperanto
مدت زمان: 125 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: The Great Dictator
بروزشده در 28 اِیپریل 2020 منتشر شده در 15 اِیپریل 2020 45 بازدید
سال انتشار: 1941
امتیاز: 7.6 از 5,565 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 94 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Here Comes Mr. Jordan
بروزشده در 28 اِیپریل 2020 منتشر شده در 15 اِیپریل 2020 15 بازدید
سال انتشار: 1941
امتیاز: 6.9 از 983 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 91 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Moon Over Miami
بروزشده در 28 اِیپریل 2020 منتشر شده در 13 اِیپریل 2020 43 بازدید