دانلود زیرنویس فارسی فیلم - ساب گیت

فروشگاه بانه سکین خرید لوازم آرایشی و بهداشتی
سال انتشار: 1953
امتیاز: 8.1 از 51,191 رأی
زبان فیلم: French English Spanish German Italian Russian
مدت زمان: 131 دقیقه|148 دقیقه|153 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: France Italy
نام فیلم: Le salaire de la peur
بروزشده در 15 ساعت پیش جمعه منتشر شده در 10 ماه پیش چهار شنبه 34 بازدید
سال انتشار: 2008
امتیاز: 5.8 از 76,586 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 91 دقیقه|98 دقیقه|99 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Semi-Pro
بروزشده در 15 ساعت پیش جمعه منتشر شده در 10 ماه پیش چهار شنبه 35 بازدید
سال انتشار: 2014
امتیاز: 8.1 از 150,258 رأی
زبان فیلم: Hindi English Urdu Persian Kurdish
مدت زمان: 153 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: India
نام فیلم: PK
بروزشده در 15 ساعت پیش جمعه منتشر شده در 10 ماه پیش چهار شنبه 22 بازدید
سال انتشار: 2007
امتیاز: 6.3 از 152,834 رأی
زبان فیلم: English Japanese
مدت زمان: 93 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Blades of Glory
بروزشده در 15 ساعت پیش جمعه منتشر شده در 10 ماه پیش چهار شنبه 14 بازدید
سال انتشار: 2014
امتیاز: 7.4 از 503,272 رأی
زبان فیلم: English Russian Hungarian
مدت زمان: 101 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: John Wick
بروزشده در 15 ساعت پیش جمعه منتشر شده در 10 ماه پیش چهار شنبه 19 بازدید
سال انتشار: 2014
امتیاز: 6.7 از 6,986 رأی
زبان فیلم: Mandarin
مدت زمان: 110 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: China
نام فیلم: Bai ri yan huo
بروزشده در 15 ساعت پیش جمعه منتشر شده در 10 ماه پیش چهار شنبه 17 بازدید
سال انتشار: 2011
امتیاز: 4.3 از 2,085 رأی
زبان فیلم: Japanese
مدت زمان: 80 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Japan
نام فیلم: Alien vs. Ninja
بروزشده در 15 ساعت پیش جمعه منتشر شده در 10 ماه پیش چهار شنبه 17 بازدید
سال انتشار: 2003
امتیاز: 6.5 از 24,930 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 110 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Australia UK USA France
نام فیلم: Ned Kelly
بروزشده در 15 ساعت پیش جمعه منتشر شده در 10 ماه پیش چهار شنبه 57 بازدید
سال انتشار: 1946
امتیاز: 7.9 از 88,348 رأی
زبان فیلم: English French Portuguese
مدت زمان: 102 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Notorious
بروزشده در 15 ساعت پیش جمعه منتشر شده در 10 ماه پیش چهار شنبه 98 بازدید
سال انتشار: 2010
امتیاز: 6.2 از 16,457 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 108 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Canada
نام فیلم: Casino Jack
بروزشده در 15 ساعت پیش جمعه منتشر شده در 10 ماه پیش چهار شنبه 34 بازدید