دانلود زیرنویس فارسی انیمه - ساب گیت

برنامه پخش هفتگی انیمه ها

سال انتشار: 2011
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 12
مدت زمان: 4 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
نام انیمه: Kimezou no Kimarimonku Ja Kimaranee. Featuring Sabu-Otoko
منتشر شده در 7 ماه پیش جمعه 165 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
6.78 از 238 رأی
قسمت ها: 16
مدت زمان: 20 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Wo Shi Da Shenxian 2nd Season
بروزشده در 7 ماه پیش جمعه منتشر شده در 1 سال پیش دو شنبه 1,885 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 40
مدت زمان: 14 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Chang An Huan Jie
بروزشده در 7 ماه پیش جمعه منتشر شده در 1 سال پیش یک شنبه 2,876 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 14
مدت زمان: 25 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Xing Hai Qi Shi
بروزشده در 7 ماه پیش جمعه منتشر شده در 1 سال پیش دو شنبه 2,470 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
7.49 از 736 رأی
قسمت ها: 24
مدت زمان: 14 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Liang Bu Yi
بروزشده در 7 ماه پیش جمعه منتشر شده در 1 سال پیش سه شنبه 2,987 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
8.17 از 5,565 رأی
قسمت ها: 12
مدت زمان: 26 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Quanzhi Gaoshou 2nd Season
بروزشده در 7 ماه پیش جمعه منتشر شده در 2 سال پیش جمعه 8,731 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
7.68 از 522 رأی
قسمت ها: 16
مدت زمان: 28 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Shanhe Jian Xin
بروزشده در 7 ماه پیش جمعه منتشر شده در 1 سال پیش چهار شنبه 4,573 بازدید
سال انتشار: 2019
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 30
مدت زمان: 15 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
نام انیمه: Qin Shi Ming Yue: Tian Xing Jiu Ge 2nd Season
بروزشده در 7 ماه پیش جمعه منتشر شده در 2 سال پیش جمعه 1,416 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 40
مدت زمان: 10 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Shouxi Yu Ling Shi
بروزشده در 7 ماه پیش جمعه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 4,566 بازدید
سال انتشار: 2019
MAL
7.26 از 595 رأی
قسمت ها: 42
مدت زمان: 16 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Wu Geng Ji Zhi San Jie
بروزشده در 7 ماه پیش جمعه منتشر شده در 2 سال پیش سه شنبه 5,764 بازدید