دانلود زیرنویس فارسی انیمه - ساب گیت

برنامه پخش هفتگی انیمه ها

سال انتشار: 2021
MAL
7.69 از 36,420 رأی
قسمت ها: 25
مدت زمان: 23 دقیقه
نوع: سریال
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Boku no Hero Academia 5th Season
بروزشده در 2 روز پیش یک شنبه منتشر شده در 1 ماه پیش پنچ شنبه 1,584 بازدید
سال انتشار: 1979
MAL
7.78 از 42,457 رأی
قسمت ها: 43
مدت زمان: 25 دقیقه
نوع: سریال
وضعیت: اتمام پخش
نام انیمه: Mobile Suit Gundam
بروزشده در 2 روز پیش یک شنبه منتشر شده در 1 سال پیش جمعه 785 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
7.44 از 2,646 رأی
قسمت ها: نامشخص
مدت زمان: 23 دقیقه
نوع: سریال
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Shadows House
بروزشده در 2 روز پیش یک شنبه منتشر شده در 1 ماه پیش پنچ شنبه 279 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
7.07 از 249 رأی
قسمت ها: 48
مدت زمان: 8 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
نام انیمه: Wan Jie Xian Zong 4th Season
بروزشده در 3 روز پیش شنبه منتشر شده در 6 ماه پیش سه شنبه 1,385 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 60
مدت زمان: 11 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Peerless martial god
بروزشده در 3 روز پیش شنبه منتشر شده در 5 ماه پیش سه شنبه 3,162 بازدید
سال انتشار: 2018
MAL
6.78 از 114 رأی
قسمت ها: 26
مدت زمان: 26 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
نام انیمه: Shao Nian Ge Xing
بروزشده در 3 روز پیش شنبه منتشر شده در 1 سال پیش جمعه 809 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
7.5 از 227 رأی
قسمت ها: 16
مدت زمان: 28 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
نام انیمه: Shanhe Jian Xin
بروزشده در 3 روز پیش شنبه منتشر شده در 1 ماه پیش چهار شنبه 366 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
7.66 از 4,410 رأی
قسمت ها: 12
مدت زمان: 24 دقیقه
نوع: سریال
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Mashiro no Oto
بروزشده در 3 روز پیش شنبه منتشر شده در 1 ماه پیش پنچ شنبه 357 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
7.47 از 1,689 رأی
قسمت ها: 12
مدت زمان: 22 دقیقه
نوع: سریال
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Bakuten!!
بروزشده در 3 روز پیش شنبه منتشر شده در 1 ماه پیش پنچ شنبه 212 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
5.69 از 4,956 رأی
قسمت ها: 24
مدت زمان: 23 دقیقه
نوع: سریال
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Back Arrow
بروزشده در 3 روز پیش شنبه منتشر شده در 4 ماه پیش جمعه 1,573 بازدید