دانلود زیرنویس فارسی انیمه های سریال - ساب گیت

برنامه پخش هفتگی انیمه ها

سال انتشار:
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: نامشخص
مدت زمان: unknow
نوع: سریال
وضعیت: هنوز منتشر نشده است
نام انیمه: Cardfight!! Vanguard: overDress Season 3
منتشر شده در 1 ماه پیش پنچ شنبه 32 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 12
مدت زمان: 5 دقیقه
نوع: سریال
وضعیت: هنوز منتشر نشده است
نام انیمه: Kimi to Fit Boxing
منتشر شده در 1 ماه پیش پنچ شنبه 40 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: نامشخص
مدت زمان: unknow
نوع: سریال
وضعیت: هنوز منتشر نشده است
نام انیمه: Kaginado
منتشر شده در 1 ماه پیش پنچ شنبه 32 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: نامشخص
مدت زمان: unknow
نوع: سریال
وضعیت: هنوز منتشر نشده است
نام انیمه: Digimon Ghost Game
منتشر شده در 1 ماه پیش پنچ شنبه 50 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: نامشخص
مدت زمان: unknow
نوع: سریال
وضعیت: هنوز منتشر نشده است
نام انیمه: Waccha PriMagi!
منتشر شده در 1 ماه پیش پنچ شنبه 35 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: نامشخص
مدت زمان: unknow
نوع: سریال
وضعیت: هنوز منتشر نشده است
نام انیمه: Chickip Dancers
منتشر شده در 1 ماه پیش پنچ شنبه 18 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
6.58 از 825 رأی
قسمت ها: نامشخص
مدت زمان: 2 دقیقه
نوع: سریال
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Deji Meets Girl
منتشر شده در 1 ماه پیش پنچ شنبه 56 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: نامشخص
مدت زمان: unknow
نوع: سریال
وضعیت: هنوز منتشر نشده است
نام انیمه: Yakunara Mug Cup mo: Niban Gama
منتشر شده در 1 ماه پیش پنچ شنبه 48 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: نامشخص
مدت زمان: unknow
نوع: سریال
وضعیت: هنوز منتشر نشده است
نام انیمه: Deep Insanity: The Lost Child
منتشر شده در 1 ماه پیش پنچ شنبه 183 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: نامشخص
مدت زمان: unknow
نوع: سریال
وضعیت: هنوز منتشر نشده است
نام انیمه: Kyoukai Senki
منتشر شده در 1 ماه پیش پنچ شنبه 144 بازدید