دانلود زیرنویس فارسی انیمه های سریال - ساب گیت

برنامه پخش هفتگی انیمه ها

سال انتشار: 2015
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: نامشخص
مدت زمان: 5 دقیقه
نوع: سریال
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Beads no Mori no Rabi
بروزشده در 1 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 1 سال پیش جمعه 492 بازدید
سال انتشار: 2015
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: نامشخص
مدت زمان: 5 دقیقه
نوع: سریال
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Konigiri-kun
بروزشده در 1 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 1 سال پیش جمعه 260 بازدید
سال انتشار: 2014
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 3
مدت زمان: 5 دقیقه
نوع: سریال
وضعیت: اتمام پخش
نام انیمه: Mono-darake!
بروزشده در 1 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 1 سال پیش جمعه 328 بازدید
سال انتشار: 2015
MAL
6.32 از 109 رأی
قسمت ها: 36
مدت زمان: 2 دقیقه
نوع: سریال
وضعیت: اتمام پخش
نام انیمه: Disney Tsum Tsum
بروزشده در 1 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 1 سال پیش جمعه 341 بازدید
سال انتشار: 2016
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: نامشخص
مدت زمان: 5 دقیقه
نوع: سریال
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Aware! Meisaku-kun
بروزشده در 1 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 1 سال پیش جمعه 1,120 بازدید
سال انتشار: 2017
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 52
مدت زمان: 24 دقیقه
نوع: سریال
وضعیت: اتمام پخش
نام انیمه: Dragon Egg
بروزشده در 1 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 1 سال پیش جمعه 285 بازدید
سال انتشار: 2017
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 30
مدت زمان: 3 دقیقه
نوع: سریال
وضعیت: اتمام پخش
نام انیمه: Neko no Dayan (2017)
بروزشده در 1 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 1 سال پیش جمعه 313 بازدید
سال انتشار: 2018
MAL
4.28 از 360 رأی
قسمت ها: 12
مدت زمان: 4 دقیقه
نوع: سریال
وضعیت: اتمام پخش
نام انیمه: Ladyspo
بروزشده در 1 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 1 سال پیش جمعه 651 بازدید
سال انتشار: 2018
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: نامشخص
مدت زمان: 24 دقیقه
نوع: سریال
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Puzzle & Dragon
بروزشده در 1 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 1 سال پیش جمعه 1,318 بازدید
سال انتشار: 2018
MAL
6.83 از 1,983 رأی
قسمت ها: 39
مدت زمان: 1 دقیقه
نوع: سریال
وضعیت: اتمام پخش
نام انیمه: Micchiri Neko
بروزشده در 1 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 1 سال پیش جمعه 763 بازدید