دانلود زیرنویس فارسی انیمه های ONA - ساب گیت

فروشگاه بانه سکین خرید لوازم آرایشی و بهداشتی
برنامه پخش هفتگی انیمه ها

سال انتشار: 2020
MAL
7.33 از 524 رأی
قسمت ها: 52
مدت زمان: unknown
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Yi Nian Yong Heng
بروزشده در 3 ساعت پیش جمعه منتشر شده در 7 ماه پیش پنچ شنبه 3,236 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 40
مدت زمان: 14 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Chang An Huan Jie
بروزشده در 8 ساعت پیش جمعه منتشر شده در 2 ماه پیش یک شنبه 784 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 60
مدت زمان: 11 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Peerless martial god
بروزشده در 1 روز پیش پنچ شنبه منتشر شده در 4 ماه پیش سه شنبه 2,684 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 80
مدت زمان: 8 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Tian Huang Zhen Shen
بروزشده در 1 روز پیش پنچ شنبه منتشر شده در 3 ماه پیش پنچ شنبه 1,465 بازدید
سال انتشار: 2019
MAL
6.95 از 385 رأی
قسمت ها: 30
مدت زمان: 10 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
نام انیمه: Ling Jian Zun 2nd Season
بروزشده در 2 روز پیش چهار شنبه منتشر شده در 10 ماه پیش جمعه 1,869 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
6.43 از 169 رأی
قسمت ها: 80
مدت زمان: 12 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Dubu Xiaoyao
بروزشده در 2 روز پیش چهار شنبه منتشر شده در 7 ماه پیش دو شنبه 5,562 بازدید
سال انتشار: 2019
MAL
7.37 از 684 رأی
قسمت ها: 40
مدت زمان: 7 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
نام انیمه: Wan Jie Xian Zong 2nd Season
بروزشده در 3 روز پیش سه شنبه منتشر شده در 10 ماه پیش جمعه 1,658 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 50
مدت زمان: 6 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Wan Jie Fa Shen
بروزشده در 3 روز پیش سه شنبه منتشر شده در 2 ماه پیش چهار شنبه 2,216 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 16
مدت زمان: 20 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
نام انیمه: Wo Shi Da Shenxian
بروزشده در 3 روز پیش سه شنبه منتشر شده در 2 ماه پیش دو شنبه 526 بازدید
سال انتشار: 2019
MAL
7.31 از 288 رأی
قسمت ها: 42
مدت زمان: 16 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
نام انیمه: Wu Geng Ji 3rd Season
بروزشده در 4 روز پیش دو شنبه منتشر شده در 5 ماه پیش سه شنبه 2,121 بازدید