دانلود زیرنویس فارسی انیمه های ONA - ساب گیت

برنامه پخش هفتگی انیمه ها

سال انتشار: 2020
MAL
6.61 از 223 رأی
قسمت ها: 160
مدت زمان: 12 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Dubu Xiaoyao
بروزشده در 10 ساعت پیش دو شنبه منتشر شده در 9 ماه پیش دو شنبه 6,661 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
7.69 از 449 رأی
قسمت ها: 16
مدت زمان: 28 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
نام انیمه: Shanhe Jian Xin
بروزشده در 10 ساعت پیش دو شنبه منتشر شده در 2 ماه پیش چهار شنبه 1,090 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 78
مدت زمان: 19 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Wanmei Shijie
بروزشده در 16 ساعت پیش دو شنبه منتشر شده در 2 ماه پیش پنچ شنبه 917 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 160
مدت زمان: 11 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Jue Shi Wu Hun
بروزشده در 17 ساعت پیش دو شنبه منتشر شده در 6 ماه پیش سه شنبه 3,723 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
7.63 از 256 رأی
قسمت ها: 26
مدت زمان: 22 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
نام انیمه: Tunshi Xingkong
بروزشده در 1 روز پیش دو شنبه منتشر شده در 5 ماه پیش چهار شنبه 5,758 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
7.28 از 194 رأی
قسمت ها: 24
مدت زمان: 24 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Doupo Cangqiong 4th Season
بروزشده در 1 روز پیش یک شنبه منتشر شده در 1 ماه پیش یک شنبه 1,729 بازدید
سال انتشار: 2017
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 21
مدت زمان: Unknown
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
نام انیمه: Mu Wang Zhi Wang: Han Tie Dou
بروزشده در 1 روز پیش یک شنبه منتشر شده در 8 ماه پیش سه شنبه 1,178 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
6.87 از 133 رأی
قسمت ها: نامشخص
مدت زمان: 11 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Ling Jian Zun 4th Season
بروزشده در 1 روز پیش یک شنبه منتشر شده در 10 ماه پیش پنچ شنبه 1,532 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 12
مدت زمان: 10 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Liang Bu Yi
بروزشده در 2 روز پیش یک شنبه منتشر شده در 6 روز پیش سه شنبه 247 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
7.49 از 715 رأی
قسمت ها: 52
مدت زمان: 19 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Yi Nian Yong Heng
بروزشده در 2 روز پیش شنبه منتشر شده در 10 ماه پیش پنچ شنبه 5,394 بازدید