دانلود زیرنویس فارسی انیمه های ONA - ساب گیت

برنامه پخش هفتگی انیمه ها

سال انتشار: 2020
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 12
مدت زمان: Unknown
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Qin Xia
بروزشده در 05 دیسِمبِر 2020 منتشر شده در 02 اکتوبِر 2020 799 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
7.17 از 248 رأی
قسمت ها: 26
مدت زمان: Unknown
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Yi Nian Yong Heng
بروزشده در 05 دیسِمبِر 2020 منتشر شده در 16 جولای 2020 1078 بازدید
سال انتشار: 2016
MAL
7.16 از 176 رأی
قسمت ها: 60
مدت زمان: 15 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
نام انیمه: Qin Shi Ming Yue: Tian Xing Jiu Ge
بروزشده در 05 دیسِمبِر 2020 منتشر شده در 10 اِیپریل 2020 829 بازدید
سال انتشار: 2018
MAL
8.08 از 1,945 رأی
قسمت ها: 52
مدت زمان: 20 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
نام انیمه: Douluo Dalu 2nd Season
بروزشده در 05 دیسِمبِر 2020 منتشر شده در 10 اِیپریل 2020 9526 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
7.08 از 221 رأی
قسمت ها: 17
مدت زمان: 18 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
نام انیمه: Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan
بروزشده در 05 دیسِمبِر 2020 منتشر شده در 13 سِپتِمبِر 2020 1354 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
6.85 از 137 رأی
قسمت ها: 64
مدت زمان: 7 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Wu Shang Shen Di
بروزشده در 04 دیسِمبِر 2020 منتشر شده در 16 جولای 2020 5528 بازدید
سال انتشار: 2016
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 20
مدت زمان: 15 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
نام انیمه: Mu Wang Zhi Wang: Qi Lin Jue
بروزشده در 03 دیسِمبِر 2020 منتشر شده در 01 سِپتِمبِر 2020 852 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
7.9 از 946 رأی
قسمت ها: 30
مدت زمان: 5 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Mo Dao Zu Shi Q
بروزشده در 02 دیسِمبِر 2020 منتشر شده در 12 آگوست 2020 1613 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
6.32 از 121 رأی
قسمت ها: 80
مدت زمان: 12 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
نام انیمه: Dubu Xiaoyao
بروزشده در 02 دیسِمبِر 2020 منتشر شده در 20 جولای 2020 3484 بازدید
سال انتشار: 2019
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 13
مدت زمان: 22 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
نام انیمه: Chuanyue Huoxian: Youling Jihua
بروزشده در 02 دیسِمبِر 2020 منتشر شده در 05 نُوِمبِر 2020 419 بازدید